De jaarlijkse BBQ van het SpigtRacing team wordt mede door ons verzorgd. Wij zijn er trots op elk jaar dit te mogen doen en bij het team een biertje mee te doen!

http://www.slachtbedrijftexel.nl